Ludzie plebiscytu – Jan Chryzostom Ornass

W ramach zarządzeń Komisji Koalicyjnej odpowiedzialnej za przebieg plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, w każdym z powiatów plebiscytowych utworzono Komisję kontrolującą, której siedzibę lokowano w gmachach publicznych miast powiatowych. Ich członkowie, przedstawiciele obu narodowości, spotykali się od końca kwietnia w celu nadzorowania przygotowań i przebiegu plebiscytu. Do ich zadań należało utworzenie Wydziałów plebiscytowych.
Przewodniczącym Komisji Kontroli dla danych obszarów byli miejscowi sędziowie. Dla powiatu kwidzyńskiego na funkcję tę wyznaczono Jan Chryzostoma Ornassa. Jan urodzony w Rajkowach koło Pelplina, w rodzinie zasłużonej dla sprawy polskiej, ukończył studia prawnicze we Wrocławiu i Berlinie. Po studiach piął się po szczeblach kariery sądowej w ramach administracji pruskiej, zdobywając doświadczenie w Wąbrzeźnie, Grudziądzu, Kwidzynie i Toruniu. Jego pracowitość, wiedza i nieposzlakowana opinia, pomimo sympatyzowania ze stroną polską, doprowadziły go do funkcji tajnego radcy przy Wyższym Sądzie Krajowym w Kwidzynie. Jeszcze w 1919 roku jego doświadczenie doceniono w odradzającej się Polsce, która mianowała go do funkcji Prezesa Senatu Sądu Apelacyjnego w Toruniu. Zanim jeszcze zaczął ją pełnić czynnie zaangażował się w przebieg plebiscytu, początkowo kierując Komisją Kontrolującą w Kwidzynie, jednak po dymisji Roberta Vonschotta – przewodniczącego w powiecie sztumskim, zajął jego miejsce, rozporządzeniem z dnia 8 czerwca.
Wiosna 1920 roku była czasem manifestacji i propagandy podczas okresu przygotowawczego. Powiśle odwiedzili wtedy przedstawiciele polskiej kultury – Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski i Władysław Kozicki. Gościli między innymi u państwa Kowalskich w Górkach, gdzie spotkał się z nimi również sędzia Ornass, co zostało uwiecznione na wspólnej fotografii.