Gazeta Polska dla Powiatów Nadwiślańskich

W zbiorach kwidzyńskiego muzeum znajduje się obszerny zbiór dokumentów, prasy i fotografii, związanych z przeprowadzeniem plebiscytu na Powiślu w 1920 roku.
Decyzja, w myśl której mieszkańcy Powiśla, Warmii i Mazur mieli wypowiedzieć się w formie głosowania za przynależnością do Polski lub pozostaniem w granicach Prus Wschodnich zapadła po pierwszej wojnie światowej. Przygotowaniami do plebiscytu z ramienia Rzeczypospolitej miał zająć się Warmiński Komitet Plebiscytowy (WKP), powołany 3 sierpnia 1919 roku.
Głównym organem WKP była „Gazeta Polska dla Powiatów Nadwiślańskich”. Również z nią ukazywały się różne dodatki: „Wieczory Rodzinne”, „Dla młodzieży”, „Jutrzenka”. W zbiorach Zamku w Kwidzynie zachowały się wszystkie wspomniane tytuły. „Gazeta Polska dla Powiatów Nadwiślańskich” zadebiutowała w Kwidzynie 28 lutego 1920 roku i ukazywała się początkowo trzy razy w tygodniu, a od numeru 30. stała się (oprócz niedziel i świąt) dziennikiem. Drukowana była w słynnej kwidzyńskiej drukarni Friedricha Kantera. Zadaniem „Gazety Polskiej…” było publikowanie aktualności oraz opisywanie wszelkich zaistniałych incydentów związanych z plebiscytem. Gazeta stała się głównym źródłem informacji o takich wydarzeniach jak koncert Feliksa Nowowiejskiego czy wizyta nuncjusza apostolskiego Achille Rattiego w Kwidzynie, a także misja agitacyjna na terenach objętych plebiscytem Jana Kasprowicza, Stefana Żeromskiego i Władysława Kozickiego. Polska prasa w 1920 roku stała się głównym źródłem budzenia polskiej świadomości narodowej. „Gazeta Polska…” ukazywała się w Kwidzynie do grudnia 1920 roku, z powodu klęski głosowania została przeniesiona do Olsztyna.