Przed głosowaniem

Dla należytego przygotowania i nadzorowania plebiscytu Komisja Międzysojusznicza powołała w okręgu kwidzyńskim Komisje Kontrolne dla każdego z czterech powiatów (kwidzyńskiego, malborskiego, suskiego i sztumskiego). Składały się one z Niemców i Polaków, a kierowali nimi oficerowie alianccy. Siedziba kwidzyńskiej znajdowała się w gmachu Ziemstwa Kredytowego przy Flottwellplatz (ob. Sąd Rejonowy przy Pl. Słowiańskim), malborskiej w hotelu König von Preußen” przy Langgasse 1 (ob. ul. Kościuszki).

Powołano także polsko-niemieckie Komitety Plebiscytowe dla każdego obwodu głosowania. Miały one m.in. bardzo odpowiedzialne zadanie przygotowania list osób głosujących. Przypomnijmy, że uprawnionym był każdy kto ukończył 20 lat w dniu uprawomocnienia się traktatu i:

a) urodził się w miejscu głosowania i tam mieszkał

b) urodził się w miejscu głosowania, ale nie miał w nim swego miejsca zamieszkania

c) nie urodził się w miejscu głosowania, ale mieszkał tam od 1 stycznia 1914 r.

Kluczowe znaczenie miało przygotowanie listy „b”. Do dnia 22 maja 1920 r. spełniający jej warunki mieli wyrazić pisemną zgodę na umiesz­czenie na listach. Natychmiast powstały specjalne organizacje zajmujące się wynajdywaniem takich osób na terenie całych Niemiec. Dochodziło do szeregu nadużyć. Masowo pojawiły się podania sporządzane bez inicjatywy zainteresowanych oraz listy zbiorcze bez podpisów. Umieszczano też na nich osoby nieżyjące, a kobiety mogły się na nich wpisywać dwukrotnie: pod nazwiskiem panieńskim i męża. Oszustwa takie były możliwe, gdyż przy głosowaniu nie było nakazu okazywania dowodu tożsamości, a wystarczyło być jedynie znanym osobom obecnym w lokalu. Ponadto, dla wielu obwodowych Komitetów Plebiscytowych (w okręgu kwidzyńskim dla 148) nie zdołano znaleźć polskich przedstawicieli.

Miejsca głosowania w miastach przedstawiamy na przykładzie Malborka. Funkcjonowało w nim 29 lokali wyborczych umieszczonych w 9 budynkach użyteczności publicznej. Każdy przeznaczony był dla grupy ludności, której nazwiska zaczynały się na określoną literę, co ilustruje poniższe zestawienie:

Starostwo – litera A

Zakład dla głuchoniemych – litery B, C, D, E

Szkoła ewangelicka – litera F, G

Szkoła katolicka – litery H, I, J, L

Gimnazjum – litera K

Szkoła Luizy – litery M, N, O, P, Q

Szkoła rolnicza – litery R, S

Hotel „Zur Kurfürsten” – litery T, U, V

Seminarium nauczycielskie – litery W, Z

Wśród głosujących w Szkole Rolniczej był m.in. kierownik Zarządu Odbudowy Zamku, dr Conrad Steinbrecht (1894-1923) z małżonką Amelią Marią z d. Gottschewski (1861-1924).

Na terenie powiatu malborskiego powołano 37 lokali wyborczych.