Koncerty patriotyczne Feliksa Nowowiejskiego na Powiślu w 1920 roku

Na Powiśle w 1920 roku przybył Feliks Nowowiejski (1877- 1946) światowej sławy kompozytor, dyrygent, organista, chórmistrz oraz pedagog. Jeden z najwybitniejszych twórców polskiej muzyki religijnej i organowej w I połowie XX wieku, wykształcony w konserwatorium muzycznym Sterna w Berlinie oraz szkole muzyki kościelnej w Ratyzbonie.

Nowowiejski w czasie pobytu zagranicą związany był z Polonią polską w Niemczech. W roku 1909 zamieszkał w Krakowie, gdzie w 1910 roku zasłynął z kompozycji muzyki do słów Roty Marii Konopnickiej, dla uczczenia zwycięstwa 500-lecia bitwy pod Grunwadlem i odsłonięcia pomnika Władysława Jagiełły, ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego.
Zaangażowany był wraz ze swoim bratem księdzem Rudolfem Nowowiejskim w działalność Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, z którym organizował liczne koncerty patriotyczne. Dochód z koncertów przeznaczał na potrzeby akcji plebiscytowych.

Feliks Nowowiejski koncertowałw Kwidzynie 25 kwietnia 1920 r. i Janowie, a 9 maja 1920 r. wW Kwidzynie w czasie wymienionego pobytu zamieszkał w domu państwa Anny i Józefa Specht przy obecnej ul. Łąkowej 26.

Koncert w Kwidzynie odbył się w sali św. Michała w Domu Katolickim, gdzie zaprezentowano wiele pieśni polskich oraz hymny „Nasz Bałtyk”, hymn floty polskiej i Rotę oraz m.in. poemat symfoniczny „Pożegnanie Ellenai” według Juliusza Słowackiego oraz najsłynniejsze dzieło kompozytora oratorium Quo vadis. Partie solowe części utworów wykonała solistka opery hamburskiej Helena Sosińska, a partie chóralne – chóry Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” pod kierunkiem dyrygenta Szczygła.

We wrześniu 1939 roku kompozytor w obawie przed aresztowaniem, ze względu na swoją patriotyczną działalność skierowaną przeciw Niemcom, ukrył się w szpitalu sióstr Elżbietanek w Poznaniu, a następnie wyjechał do Krakowa, gdzie wraz z rodziną funkcjonował pod zmienionym nazwiskiem.

Fotografie: Polona